• +90 212 671 42 06
  • +90 212 671 42 08
  • info@doganhidrolik.com
  • Stacknova Ürün ve Hizmetler
Hidrolik

Hidrolik, temel anlamda basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü ve iletimi ile ilgili teknolojiyi ifade eder. Etmolojik olarak su anlamına gelen Yunanca “Hydor” sözcüğünden türeyen hidrolik, tarihin ilk çağlarından itibaren akarsulardan su değirmenleri aracılığı ile güç elde etmek gibi işlemleri ifade etmekte idi. İlerleyen billim ve teknoloji ile birlikte, hidroliğin ifade ettiği anlamda değişikliğe uğramış, daha ziyade yüksek basınçlı düşük debilisistemler ile gücün kontrolü ve iletimini konu alan bir teknoloji haline gelmiştir.

Pnömatik

Kısaca, sıkıştırılmış hava ile çalışan mekanik sistemlere pnömatik sistemler denilmektedir. Genellikle ortam havasını mekanik harekete çevirmek için kullanılır. (ortam havası dışında nitrojen ve karbondioksit de kullanılmaktadır. Saf oksijen yanıcı bir gaz olduğundan bu sistemlerde kullanılmaz.) Atmosferde içerisinde solunan havanın başka bir yere doldurulması sonucu elde edilen sıkıştırılmış hava itme gücüne sahiptir. Bu güç sayesinde mekanik hareketlilik elde edilmektedir.

Otomasyon

Geçmişten bugüne kadar sürekli olarak yeniliğe ihtiyacı olan toplumda birçok araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda geliştirilen endüstriyel otomasyon sistemleri, özellikle sanayi devriminden sonraki ikinci büyük adımdır. Herhangi bir iş sektöründe insan gücünün yerini alabilen Endüstriyel Otomasyon sistemlerinde robotlar, bilgisayarlar ve bilgi teknolojileri gibi önemli kontrol sistemleri sanayide kullanılmaktadır. Bu sayede bütün üretim süreçlerinde kalite ve esnekliğin artırılması sağlanır.

Doğan Hidrolik - Hizmetler ve Ürünler

Hedef Tanımı

Nitelikleri, gereksinimleri, kullanım alanları, çalışma platformaları ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyip bilgileri toplayıp hedef tanımını yaptığımız süreçtir.


Analiz Süreci

Proje tanımından dizaynına, hedef gerekliliklerinin tanımlanmasından, hedef değerlendirmeye kadar tüm analizleri yapıp projenin uygulanabilirliğinden emin oluduğumuz aşamadır.

Uygulama Geliştirme

Analiz sürecini tamamladıktan sonraki aşamada projenin hayata geçirilmesi için en uygun teknolojiler ile üretip, test işlemerini yapıtığımız süreçtir.


Temsilciliklerimiz

Ürünlerini sattığımız temsilciliklerimiz.